• động từ không ngôi

  Mưa đá
  Il va grêler
  trời sắp mưa đá

  Ngoại động từ

  Làm hỏng vì mưa đá, tàn phá vì mưa đá
  Toute cette région a été grêlée
  cả vùng này bị mưa đá tàn phá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X