• Danh từ giống cái

  Miền, vùng, khu.
  Région minière
  vùng mỏ
  Région pétrolifère
  vùng có dầu mỏ
  Région à tremblements de terre
  miền động đất
  Régions équatoriales
  miền xích đạo
  Région mammaire
  (giải phẫu) vùng vú
  Région d'ablation
  vùng cắt bỏ
  Région d'affaissement
  vùng sụt lún
  Région d'information de vol
  khu vực thông tin bay
  Régions militaires
  khu quân sự
  Région autonome
  khu tự trị
  Lĩnh vực, khu vực.
  Les hautes régions de la philosophie
  những lĩnh vực cao của triết học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X