• Ngoại động từ

  Xếp thành từng nhóm, phân nhóm
  Grouper des enfants
  xếp trẻ em thành từng nhóm
  Tập hợp
  Grouper des faits
  tập hợp sự kiện

  Phản nghĩa Disperser, diviser, parsemer, séparer. Développer, étendre

  Định nhóm máu
  Grouper un blessé
  định nhóm máu của một người bị thương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X