• Danh từ giống đực

  Người dẫn đường
  Guide de montagne
  người dẫn đường đi núi
  (hàng hải) tàu dẫn đường
  Người hướng dẫn, người chỉ dẫn, người chỉ đạo
  Un guide élairé
  một người chỉ đạo sáng suốt
  Sách chỉ dẫn, sách chỉ nam
  (kỹ thuật) thiết bị hướng dẫn, thanh dẫn
  Danh từ giống cái
  Nữ hướng đạo sinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X