• Danh từ

  Dân
  Une ville de habitants
  một thành phố 100000 dân
  Les habitants d'un pays
  dân một nước
  Người ở
  Les habitants d'un immeuble
  những người ở một ngôi nhà

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X