• Tính từ

  Xem histoire 1
  Les personnages historiques
  những nhân vật lịch sử
  Matérialisme historique
  chủ nghĩa duy vật lịch sử
  Fait historique
  sự kiện lịch sử
  c'est historique
  (thân mật) đó là chuyện có thực
  Phản nghĩa Fabuleux, légendaire, mythologique

  Danh từ giống đực

  Quá trình, lịch sử
  Faire l'historique d'un évènement
  kể lại quá trình của một sự kiện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X