• Tính từ

  (thuộc) thủy lực
  Moteur hydraulique
  động cơ thủy lực
  Energie hydraulique
  năng lượng thủy lực
  Mortier hydraulique
  vữa thủy lực (cứng trong nước)

  Danh từ giống cái

  Thủy lực học
  hydraulique agricole
  thủy nông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X