• Tính từ

  (thuộc) nông nghiệp
  La France est un pays agricole ENCYCL
  Pháp là một nước nông nghiệp
  Produits agricoles
  nông sản
  Outils agricoles
  nông cụ
  Travaux agricoles
  công việc của nhà nông
  Coopérative agricole crédit agricole
  hợp tác xã nông nghiệp, tín dụng nông nghiệp
  Exploitation agricole
  sự khai thác nông nghiệp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X