• Tính từ

  Tưởng tượng
  Maladie imaginaire
  bệnh tưởng tượng
  (toán học) ảo
  Nombre imaginaire
  số ảo
  Phản nghĩa Effectif, réel, véritable, vrai
  Danh từ giống đực
  Điều tưởng tượng, cái tưởng tượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X