• Tính từ

  Không đạo đức
  Un homme immoral
  một người không đạo đức
  Conduite immorale
  cách cư xử không đạo đức
  Phản nghĩa Honnête, moral, vertueux

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X