• Danh từ giống cái

  Tình trạng nghèo khó, sự bần cùng
  Tomber dans l'indigence
  lâm vào cảnh bần cùng
  (nghĩa bóng) sự nghèo nàn
  Indigence d'idées
  sự nghèo nàn về tư tưỏng
  Phản nghĩa Abondance, fortune, luxe, richesse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X