• Tính từ

  Không có thật, không tồn tại
  Monstres inexistants
  quái vật không có thật
  (thân mật) vô giá trị, không ra gì
  Un type complètement inexistant
  một gã hoàn toàn không ra gì
  Phản nghĩa Existant, réel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X