• Tính từ

  Không thể chuộc, không thể đền
  Faute inexpiable
  lỗi không thể chuộc
  Không dứt, liên miên
  Lutte inexpiable
  cuộc đấu tranh liên miên
  Phản nghĩa Expiable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X