• Danh từ giống cái

  Cuộc (đánh) vật
  Lutte libre
  vật tự do
  Sự đấu tranh, cuộc đấu tranh
  Lutte des classes
  đấu tranh giai cấp
  Sự lấy đực (cho cừu cái)
  de haute lutte de vive lutte
  ) dùng lực dùng quyền
  Conquérir de haute lutte
  �� dùng lực dùng quyền mà giành lấy
  lutte pour la vie
  (sinh vật học; sinh lý học) sự đấu tranh sinh tồn
  Phản nghĩa Accord, paix.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X