• Ngoại động từ

  Cướp phá
  Côte infestée de pirates
  bờ biển bị kẻ cướp cướp phá
  (có) đầy dẫy ở (vật có hại)
  Les rats infestent ces rues
  chuột đầy dẫy ở các đường phố này
  (y học) xâm nhập cơ thể, nhiễm vào
  Infeutrable

  Tính từ

  Không thể nén thành dạ phớt
  Laine infeutrable
  len không thể nén thành dạ phớt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X