• Danh từ giống cái

  Xương sườn, sườn
  Côtes flottantes
  (giải phẫu) xương sườn cụt
  Côte de veau
  sườn bê
  Sọc
  Côte de melon
  sọc dưa
  Velours à côtes
  nhung sọc, nhung kẻ
  Sườn (đồi)
  Côte plantée de théiers
  sườn đồi trồng chè
  đường dốc
  Monter une côte
  leo đường dốc
  Bờ biển
  Route qui longe la côte
  đường dọc theo bờ biển
  avoir les côtes en long
  dài lưng tốn vải ăn no lại nằm
  caresser (chatouiller) les côtes à quelqu'un
  đánh đòn ai
  côte à côte
  sát nhau, sát cánh nhau
  être à la côte
  túng kiết quá
  être au vent d'une côte
  vượt bờ ra khơi
  être de la côte de Saint Louis (de Charlemagne)
  con ông cháu cha, thuộc dòng dõi quý phái
  être sous le vent d'une côte
  còn đi gần bờ
  faire côte; se jeter à la côte; aller à la côte
  mắc cạn ở biển
  frère de la côte
  người nghèo túng
  on lui compterait les côtes
  gầy đếm được xương sườn
  serrer les côtes à quelqu'un
  thúc ai (làm gì)
  se tenir les côtes
  ôm bụng mà cười
  vue de côte
  sơ đồ bờ biển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X