• Tính từ

  Bất công
  Un ma†tre injuste
  người thầy bất công
  Une sentence injuste
  bản án bất công
  (từ cũ; nghĩa cũ) vô căn cứ, không có cơ sở
  [[Soup�on]] injuste
  điều nghi kỵ vô căn cứ
  Phản nghĩa Juste

  Danh từ giống đực

  Bất công
  Notion du juste et de l'injuste
  khái niệm về cái công bằng và cái bất công

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X