• Phó từ

  �� bên trong
  Fruit gâté intérieurement
  quả thối ở bên trong
  Se moquer intérieurement de quelqu'un
  cười ai trong bụng, cười thầm ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X