• Tính từ

  Mãnh liệt, dữ dội
  Froid intense
  rét dữ dội
  Bombardement intense
  cuộc oanh tạc dữ dội
  Phản nghĩa Faible

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X