• Ngoại động từ

  Rắc lên, rải lên
  Joncher la terre de fleurs
  rải hoa lên đất
  Phủ, phủ đầy
  Champ de bataille jonché de cadavres
  bãi chiến trường phủ đầy xác chết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X