• Danh từ giống đực

  Đám ruộng
  Champ de mais
  đám ruộng ngô
  ( số nhiều) đồng, đồng ruộng
  Mettre les bêtes aux champs
  thả súc vật ra đồng
  La vie des champs
  cuộc sống ở đồng ruộng
  Trường, vùng; phạm vi
  Champ de tir
  trường bắn
  Champ de courses
  trường đua ngựa
  Champ électrique
  (vật lý học) điện trường
  Champ opératoire
  vùng mổ
  Nền (huy hiệu)
  à tout bout de champ
  bất cứ lúc nào
  avoir encore du champ devant soi
  còn có thì giờ và cách xoay xở
  battre aux champs sonner aux champs
  cử nhạc chào
  champ d'honneur champ de bataille
  chiến trường
  champ du repos
  (thơ ca) nghĩa trang
  clef des champs clef
  clef
  être à bout de champ
  không còn phương tiện gì
  laisser le champ libre à
  cho tha hồ hành động
  mettre aux champs
  (từ cũ, nghĩa cũ) làm nổi nóng lên
  ouvrir le champ
  bắt đầu chiến đấu
  prendre du champ
  lùi lại để lấy đà
  Đồng âm Chant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X