• Tính từ

  Hàng ngày
  Les besoins journaliers
  những nhu cầu hàng ngày
  (từ cũ, nghĩa cũ) công nhật
  Ouvrier journalier
  thợ làm công nhật
  (từ cũ, nghĩa cũ) hằng ngày thay đổi, thất thường
  Humeur journalière
  tính khí thất thường
  Danh từ
  Người làm công nhật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X