• Tính từ

  Vui tính
  Un compagnon jovial
  một người bạn vui tính
  Vui vẻ, vui
  Air jovial
  bộ vui vẻ
  Phản nghĩa Froid, hargneux, maussade, sombre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X