• Tính từ

  Sáng suốt; đúng đắn, chí lý
  Esprit judicieux
  đầu óc sáng suốt
  Avis judicieux
  ý kiến đúng đắn
  Phản nghĩa Absurde, stupide

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X