• Tính từ

  (theo) truyền thuyết
  Personnages légendaires
  nhân vật truyền thuyết
  đã đi vào truyền thuyết, nổi tiếng
  Le chapeau légendaire de Napoléon
  chiếc mũ nổi tiếng của Na-pô-lê-ông

  Danh từ giống đực

  Tác giả truyền thuyết
  Tập truyền thuyết

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X