• Phó từ

  Chậm, chậm chạp, chậm rãi
  Machine qui tourne lentement
  máy quya chậm
  Marcher lentement
  đi chậm rãi
  Phản nghĩa Vite

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X