• Danh từ giống cái

  Máy
  Machine à écrire
  máy (đánh) chữ
  Machine à laver
  máy giặt
  Salle des machines
  buồng máy
  Il n'est qu'une machine à fabriquer de l'argent
  nó chỉ là cái máy làm ra tiền bạc
  Máy móc
  Le siècle des machines
  thế kỷ máy móc
  La machine administrative
  bộ máy hành chính
  (sân khấu) đồ dọn cảnh, đồ kéo phông
  (thân mật) như machin
  (từ cũ; nghĩa cũ) tác phẩm thiên tài
  (từ cũ; nghĩa cũ) mưu kế
  faire machine arrière
  thụt lùi
  la machine ronde
  (từ cũ; nghĩa cũ) quả đất
  machine infernale infernal
  infernal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X