• Danh từ giống đực

  Lúa mì (cây, hạt)
  blé d'inde; blé de Turquie
  ngô, bắp
  blé noir
  mạch ba góc
  crier famine sur un tas de blé
  ngồi trên đống lúa mà kêu đói
  manger son blé en herbe
  xem herbe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X