• Danh từ giống cái

  Sự tăng
  La majoration des prix
  sự tăng giá hàng
  Phản nghĩa Sous-estimation. Baisse, diminution, rabais

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X