• Tính từ

  Vụng về, vụng
  Geste maladroit
  cử chỉ vụng về
  Ouvrier maladroit
  thợ vụng
  Phản nghĩa Adroit, capable, habile

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X