• Ngoại động từ

  Ngược đãi, hành hạ
  Il ne faut malmener personne
  không nên ngược đãi ai cả
  Làm thất bại
  Malmener [[lennemi]]
  làm kẻ thù thất bại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X