• Tính từ

  Chép tay
  Un volume manuscrit
  cuốn sách chép tay
  Phản nghĩa Dactylographié, imprimé
  Danh từ giống đực
  Bản chép tay
  Bản thảo tự viết; bản thảo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X