• Danh từ giống đực

  Tập, cuốn, quyển (sách)
  Ouvrage en deux volumes
  tác phẩm hai tập
  Bibliothèque qui [[senrichit]] de trente mille volumes
  thư viện nhập thêm ba vạn cuốn sách
  Khối lượng, thể tích, dung tíchTiêu bản:Volumes
  Le volume [[dune]] pierre
  khối lượng tảng đá
  Le volume de la production
  khối lượng sản xuất
  Volume du trafic
  khối lượng vận chuyển
  Volume de la sphère
  thể tích hình cầu
  Volume apparent
  thể tích biểu kiến
  Volume de carène
  thể tích lòng tàu, thể tích choán nước
  Volume du cylindre
  thể tích xy lanh
  Volume de la cylindrée
  thể tích làm việc của xy lanh
  Volume sur pied
  thể tích gốc (cây)
  Volume plein
  thể tích tròn (gỗ)
  Volume [[dun]] bassin
  dung tích cái bể
  Lưu lượng (con sông...)
  (vật lí) âm lượng
  (nghệ thuật) khối
  écrire des volumes à [[quelquun]]
  viết cho ai từng tập thơ
  faire du volume
  (thân mật) làm bộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X