• Danh từ giống đực

  Cằm
  Menton pointu
  cằm nhọn
  Menton avancé
  cằm nhô
  jusqu'au menton
  đến tận cổ
  lever le menton
  vênh váo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X