• Tính từ

  Gần xong, gần tàn
  Travail avancé
  công việc gần xong
  Nuit avancée
  đêm khuya
  Âge avancé
  tuổi đã cao
  Sớm phát triển
  Un enfant avancé pour son âge
  đứa trẻ phát triển trước tuổi
  Cao, hoàn thiện
  Technique avancée
  kỹ thuật cao
  Tiên tiến
  Idées avancées
  tư tưởng tiên tiến
  Sắp hỏng, ôi
  Viande avancée
  thịt ôi
  (quân sự) tiền tiêu
  Poste avancé
  đồn tiền tiêu

  Danh từ giống cái

  Phần nhô ra (của mái nhà...)
  Phần dây câu gần lưỡi

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X