• Ngoại động từ

  Giơ lên, đưa lên, nâng lên, nhấc lên, ngẩng lên; dựng lên
  Lever le bras
  giơ tay lên
  Lever un poids
  nhắc vật nặng lên
  Lever un malade
  đỡ người ốm dậy
  Bỏ đi, bóc, nhổ, giải
  Lever les scellés
  bóc niêm
  Lever l'ancre
  nhổ neo
  Lever le siège
  giải vây; (nghĩa bóng) cút đi
  Lever les difficultés
  đạp bằng khó khăn
  Bế mạc
  Lever la séance
  bế mạc buổi họp
  Thu, lấy đi; đánh đi
  Lever les impôts
  thu thuế
  Lever les lettres
  lấy thư đi
  Lever un rosier
  đánh cây hồng đi
  (thông tục) cám dỗ
  Lever une femme
  cám dỗ một người đàn bà
  (đánh bài) (đánh cờ) vơ (bài)
  (quân sự) tuyển
  Lever une armée
  tuyển một đạo quân
  Vẽ
  Lever une carte
  vẽ một bản đồ
  (đường sắt) tháo dỡ (đầu máy để sữa chữa định kỳ)
  (từ cũ; nghĩa cũ) cắt lấy, xẻo
  Lever une cuisse de poulet
  xẻo một đùi gà
  Lever trois mètres sur une pièce d'étoffe
  cắt lấy ba mét ở một tấm vải

  Phản nghĩa Baisser, descendre, poser; incliner, pencher; asseoir, coucher. Continuer; laisser, maintenir.

  Lever bannière (sử học) cắm cờ gọi đầu quân (thời phong kiến)
  lever la toile lever le rideau
  mở màn (sân khấu)
  lever le coeur
  làm cho ghê tởm
  lever le cri
  (sử học) báo động (thời phong kiến)
  lever le masque
  lột mặt nạ
  lever le pied
  (thân mật) chuồn đi, lủi đi
  lever les épaules
  nhún vai (tỏ ý khinh bỉ)
  lever les yeux lever le regard
  ngước nhìn
  lever les yeux sur
  ngấp nghé
  lever le voile
  khám phá ra; vạch trần ra
  ne pas lever les yeux de
  không rời mắt; cắm cúi

  Nội động từ

  Nhú lên
  Le riz a levé
  lúa đã nhú lên
  Dậy
  La pâte a levé
  bột đã dậy
  faire lever
  làm nổi dậy, khơi lên, khêu gợi
  le coeur lui lève
  nó buồn nôn, nó lợm giọng
  lever du nez
  (hàng hải) dập dềnh dữ dội

  Danh từ giống đực

  Sự ngủ dậy, lúc thức dậy
  A son lever
  lúc nó thức dậy
  Lúc mọc
  Au lever du soleil
  lúc mặt trời mọc
  Sự đo vẽ, bản đo vẽ
  lever de rideau
  (sân khấu) lúc mở màn; tiết mục mở màn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X