• Tính từ

  Tuyệt vời
  Art merveilleux
  nghệ thuật tuyệt vời
  Santé merveilleuse
  sức khỏe tuyệt vời
  Phản nghĩa Naturel; horrible
  Huyền diệu
  Danh từ giống đực
  Điều huyền diệu
  (văn học) yếu tố huyền diệu, tình tiết huyền diệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X