• Danh từ giống cái

  Sức khỏe
  Recouvrer la santé
  lấy lại sức khỏe
  Santé faible
  sức khỏe yếu
  Tình trạng vệ sinh
  Santé d'une ville
  tình trạng vệ sinh của một thành phố
  Sự lành mạnh
  La santé de l'esprit
  sự lành mạnh về tinh thần
  à la santé de
  xin chúc sức khỏe (của người nào)
  avoir une santé
  (thông tục) liều lĩnh; bừa bãi
  Vous en avez, une santé!
  anh thực là liều lĩnh
  crever de santé
  (thân mật) khỏe như vâm
  maison de santé
  xem maison
  ministère de la santé
  bộ y tế
  officier de santé
  xem officier
  service de santé
  quân y

  Phản nghĩa

  Maladie [[]]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X