• Tính từ

  Hiển vi
  Etudes microscopiques
  nghiên cứu hiển vi
  Organismes microscopiques
  vi sinh vật hiển vi
  Nhỏ xíu, bé tí
  Un livre microscopique
  một quyển sách bé tí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X