• Phó từ

  ( Le moindrement) không (một) chút nào
  Il ne s'est pas le moindrement étonné
  nó không ngạc nhiên chút nào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X