• Danh từ giống cái

  Mốc
  Être couvert de moisissure
  đầy mốc
  Sự mốc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X