• Tính từ

  Có nắp đậy, có mái che
  (nghĩa bóng) được che chở
  Đầy, phủ đầy, chất đầy
  Mặc áo quần
  Đội mũ
  Có cây cối rậm rạp
  (từ cũ, nghĩa cũ) ngầm

  Danh từ giống đực

  Chỗ ở
  Le vivre et le couvert
  cái ăn và chỗ ở
  Bóng cây; lùm cây
  Se réfugier sous le couvert
  ẩn dưới lùm cây
  Đồ bày bàn ăn; bộ đồ ăn (cho mỗi người)
  à couvert de
  để tránh
  A couvert de la pluie
  �� để tránh mưa
  avoir son couvert mis chez quelqu'un
  chắc có cái ăn ở nhà ai
  grand couvert
  bữa tiệc lớn
  sous couvert de sous le couvert de
  dưới bề ngoài
  Sous le couvert d'une dévotion poussée à l'excès
  �� dưới bề ngoài rất mực sùng đạo
  Danh từ giống cái
  Men (đồ sứ)
  Vải bao bì
  (từ cũ, nghĩa cũ) chăn chiếu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X