• Danh từ giống đực

  Núi
  Le mont Bavi
  núi Ba Vì
  (nghĩa bóng) tuyệt đỉnh
  Mont de la gloire
  tuyệt đỉnh vinh quang
  mont de Vénus
  (giải phẫu) mu âm hộ
  par monts et par vaux
  khắp đó đây
  promettre monts et merveilles promettre
  promettre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X