• Danh từ giống cái

  Danh tiếng, thanh danh; sự vinh quang, sự vẻ vang; vinh quang
  Gloire littéraire
  danh tiếng về văn chương
  Se couvrir de gloire
  đầy vinh quang
  Vĩ nhân
  Il fut une des gloires de son pays
  lúc đương thời ông ta là một vĩ nhân của đất nước
  (tôn giáo) hạnh phúc ở thiên đường
  La gloire éternelle
  hạnh phúc đời đời
  Vầng hào quang (quanh người Chúa Giê-xu)

  Phản nghĩa Déshonneur. Flétrissure, honte, humiliation, ignominie, infamie, obscurité, opprobre, turpitude

  Rendre gloire à biểu dương
  se faire gloire de
  lấy làm hãnh diện về, tự hào về
  travailler pour la gloire
  làm không hưởng lợi lộc gì

  Thán từ

  Vinh quang thay!, vẻ vang thay!
  Gloire à notre patrie!
  vẻ vang thay tổ quốc chúng ta!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X