• Tính từ

  Trình diện được, ra mắt được
  Une figure qui [[nest]] pas montrable
  một bộ mặt không trình diện được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X