• Danh từ giống đực

  Công trình kỷ niệm
  Les statues sont des monuments
  tượng là những công trình kỷ niệm
  Tòa nhà
  Công trình nghệ thuật, tác phẩm
  Les plus beaux monuments de l'Antiquité
  những công trình nghệ thuật đẹp nhất của thời thượng cổ
  (thân mật) điều tày trời
  Monument de bêtise
  điều bậy bạ tày trời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X