• Danh từ giống cái

  Sự hành xác
  Les mortifications des ascètes
  những sự hành xác của các nhà tu khổ hạnh
  Sự nhục nhã; điều nhục
  Subir une cruelle mortification
  chịu một điều nhục xót xa
  Phản nghĩa Satisfaction
  Sự để hơi ôi (thịt)
  (y học; từ hiếm, nghĩa ít dùng) sự chết hoại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X