• Tính từ

  Lốm đốm, lấm chấm
  Cheval moucheté
  con ngựa đốm
  Laine mouchetée
  vải len lấm chấm
  Có đầu ruồi (kiếm tập đấu kiếm)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X