• Danh từ giống đực

  Ngựa
  Cheval de course
  ngựa đua
  Cheval de selle
  ngựa (để) cưỡi
  Cheval de trait
  ngựa kéo
  Cheval de bât
  ngựa thồ
  Cheval mal mis
  ngựa bất kham
  Cheval mécanique
  ngựa máy (có bánh xe, cho trẻ con chơi)
  (nghĩa bóng) người hoạt động, người chịu khó
  C'est un cheval à l'ouvrage
  quả là một người chịu khó làm việc
  ( số nhiều) kỵ binh
  Troupe de mille chevaux
  doàn quân một nghìn kỵ binh
  (khoa đo lường) như cheval-vapeur
  à cheval
  cưỡi ngựa
  Se promener à cheval
  �� cưỡi ngựa đi dạo chơi
  à cheval sur
  cưỡi lên; ngồi bỏ hai chân hai bên
  à cheval sur sa chaise
  theo đúng, giữ nghiêm túc
  Être à cheval sur son droit
  �� theo đúng quyền hạn của mình
  à cheval sur la probité
  vắt ngang trên
  Propriété à cheval sur deux communes
  �� miếng đất vắt ngang trên hai xã
  brider son cheval par la queue
  làm trái khoáy
  cela ne se trouve point dans le pas d'un cheval
  cái đó khó kiếm lắm, đáy biển mò kim
  changer son cheval borgne contre un aveugle
  đổi ngựa chột lấy ngựa mù, già kén kẹn hom
  cheval dans la main cheval bien mis
  ngựa dễ bảo, ngựa thuần
  cheval de bataille bataille
  bataille
  cheval de bois
  tai nạn máy bay (khi đổ vấp phải vật chướng ngại)
  cheval de frise
  tấm chông (thanh sắt hay tấm ván có gai)
  cheval de manège
  ngựa trường tập
  cheval de retour
  (nghĩa bóng) người tái phạm
  cheval de Troie
  kẻ nội ứng
  fièvre de cheval
  cơn sốt dữ dội
  médecine de cheval remède de cheval
  thuốc công phạt, thuốc mạnh lắm
  monter sur ses grands chevaux
  nổi khùng
  n'avoir ni cheval ni mule
  túng bấn
  travailler comme un cheval
  làm hì hục, làm việc như trâu cày

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X