• Tính từ

  Xoăn, quăn
  Chevelure moutonnante
  bộ tóc xoăn
  Lô xô, nhấp nhô
  Sommet moutonnant des vagues
  ngọn sóng nhấp nhô

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X